Tulevaisuussafari on tutkimusmatka tulevaisuuteen

Tulevaisuussafari on tutkimusmatka tulevaisuuteen. Sen aikana käytetään tulevaisuustyöpaja – nimistä tulevaisuudentutkimuksen metodia, joka rakentuu erilaisista tarkoitukseen sopivista osista. Olennaista on, että työpajassa osallistujat pääsevät aktiivisesti töihin itsekin – muokkaamaan omaa tulevaisuusajatteluaan.

Tulevaisuustyöpaja on luova ja osallistava tulevaisuudentutkimuksen menetelmä. Sen tarkoituksen on tuottaa osallistujille uutta tietoa, ymmärrystä ja omia ajatuksia tulevaisuuden kehityskuluista ja sitä kautta mahdollisuuksista.

Tulevaisuusajattelu, jota tulevaisuustyöapajassa kehitetään, kehittää luovuutta ja ideointitaitoja myös käsiteltävän aiheen ja tulevaisuustyöpajan ulkopuolella – tästä johtuen tulevaisuustyöpaja onkin erittäin hyvä ja toimiva esimerkiksi yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään omaa toimintaansa.

Tulevaisuustyöpaja voidaan järjestää yritykselle tärkeän aiheen tarkastelemiseen ja konkreettisten tulevaisuuden toimintavaihtoehtojen hahmottamiseen. Tällöin tulevaisuustyöpajasta on hyvä tehdä myös raportti ja kerätä konkreettiset tiedot talteen keskitetysti. Tällaisen tulevaisuustyöpajan kesto voi olla joko puolen päivän tai koko päivän mittainen aiheesta ja tavoitteista riippuen.

Tulevaisuustyöpaja voidaan järjestää myös rennommalla otteella, esimerkiksi osana yrityksen virkistyspäivää. Tällöin tulevaisuustyöpajan kestoksi riittää yleensä puoli päivää, eikä keskitettyä tietojen keräämistä tai raportointia ole välttämättä tarpeellista toteuttaa.

Erityisen mielenkiintoisen tulevaisuustyöpajasta saa, jos valitsee mahdollisimman luovan ja kiinnostavan aiheen sekä ajatuksia tämän päivän realiteeteista kauas vievän tehtävän, minkä jälkeen toisena tehtävänä on tuoda näitä ajatuksia ja heränneitä mahdollisuuksia osaksi yrityksen liiketoimintaa.

Aihe ja tulevaisuustyöpajan tehtävät räätälöidään aina järjestäjän ja osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Tulevaisuustyöpaja voidaan järjestää joko yrityksen tiloissa tai tulevaisuuspajan teemaan sopivassa paikassa.

Monesti paikan vaihdos ja tavallisuudesta poikkeava tunnelma saa luovuuden ja innostuksen heräämään eri mielenkiintoisella tavalla.

Järjestän sopimuksen mukaan myös tilat ja tarjoilut, sekä mahdolliset oheispalvelut. Ole yhteydessä ja kerro sinua kiinnostava tulevaisuuden aihe sekä muut toiveet, joita teillä on tulevaisuustyöpajaa koskien, niin teen teille mielelläni tarjouksen kokonaisuudesta.