Tulevaisuustyöpaja

Mietitkö ohjelmaa yrityksenne koulutus- virkistys tai ideointipäivään? Onko ajatuksenasi ollut saada yhteistyökumppanit koolle ideoimaan uusia mahdollisuuksia? Järjestä tulevaisuustyöpaja – ja hämmästy sitä ideoiden ja innostuksen määrää mikä tulevaisuuden mahdollisuuksien  tutkimisesta yritykseesi syntyy.

Tulevaisuustyöpaja on kolmen tunnin mittainen katsaus tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jossa jokainen osallistuja pääsee myls kokeilemaan tulevaisuudentutkimusta. Tulevaisuuspaja sopii yrityksen tiimi-, virkistys-, ideointi- tai koulutuspäivään.

Tulevaisuustyöpajan hinta on 990 euroa + alv 24 euroa (sis. 10 hlö). Tilat, tarjoilut ja mahdolliset oheispalvelut voin järjestää toiveidenne mukaisesti, näiden veloitus erikseen suoraan palveluntuottajalta.

Tulevaisuustyöpajan aiheita

Robotiikka ja keinoäly

Miten robotiikka kehittyy ja miten sen kehittyminen vaikuttaa tulevaisuuteemme? Miten keinoäly ja keinotekoisten kudosten kehittyminen linkittyvät tulevaisuuden robotiikkaan ja sitä kautta meidän elämäämme. Mitä robotiikka tekee lääketieteelle ja miten robotiikka voi yhdistyä ihmisyyteen? Robotiikkaa käsittelevässä tulevaisuuspajassa otamme katsauksen robotiikan tulevaisuuksiin ja teemme sen jälkeen omaa tulevaisuusajatteluamme kehittävän tehtävän liittyen siihen, miten robotiikka voisi vaikuttaa juuri sinun tai yrityksenne tulevaisuuteen (tarkempi tehtävän aihe sovitaan toiveidenne mukaisesti).

Kestävä kehitys

Ilmaston muutos ja raaka-aineiden hupeneminen asettavat tulevina vuosina kaikki yritykset muutospaineiden alle. Asiakkaat ja lainsäädäntö alkavat koko ajan enenevissä määrin vaatia yrityksiltä kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa sekä ympäristöä että yhteiskuntaa kohtaan. Kestävää kehitystä käsittelemässä tulevaisuustyöpajassa otamme katsauksen materiaalien, energian, jätteiden käsittelyn ja kestävän kehityksen tulevaisuuksiin ja teemme sen jälkeen tulevaisuusajattelua kehittävän tehtävän liittyen siihen, miten teidän yrityksenne voi toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä (tarkempi tehtävän aihe sovitaan toiveidenne mukaisesti).

Tulevaisuuden työelämä

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä tietotekniikka mahdollistavat lähes minkä tahansa työskentelytavan pystymme keksimään, mutta mitä asioita tulevaisuudessa kaivataan työyhteisöltä? miten yhteistyö, ideointi ja kokonaisuuden hallinta toimii erilaisten työskentelytapojen viidakossa? Työntekijä arvostaa vapautta ja työnantaja vastuuta, miten nämä yhdistetään ja kehitetään työelämää siihen suuntaan, missä jokainen löytää itselleen sopivan tavan tukea työnantajansa tavoitteita. Tulevaisuuden työelämää käsittelevässä tulevaisuustyöpajassa otamme katsauksen tulevaisuuden työelämää muokkaaviin trendeihin ja ratkaisuihin ja teemme sen jälkeen tulevaisuusajattelua kehittävän tehtävän liittyen siihen, millainen tulevaisuuden työpaikka teidän yrityksenne voisi olla (tarkempi tehtävän aihe sovitaan toiveidenne mukaisesti).

VARAA TULEVAISUUSTYÖPAJA
1

info@tulevaisuusvalmentaja.fi

0400-158585